Pressmeddelande

Elcyklar kan utgöra livsfara

Det säljs rekordmånga elassisterade cyklar i Sverige, men många av cyklarna som säljs kan vara livsfarliga. Svenska Cykelfabrikant och Grossistföreningen (FoG) går nu ut med en skarp varning för elassisterade cyklar som inte följer kraven enligt gällande
Europastandard.

– De som importerar olagliga elcyklar äventyrar människors liv, säger Kaj Vestman, ordförande FoG.

Andelen importerade elassisterade cyklar har det senaste året ökat med 67 procent enligt statistik från SCB. En stor mängd av dessa cyklar bryter mot både Transportstyrelsens/Arbetsmiljöverkets krav för elcyklar och följer inte gällande europeisk säkerhetsstandard (EN). Svenska Cykelfabrikant och Grossistföreningen (FoG) står bakom
initiativet Cykelns Dag som i år infaller den 10 maj. I år har Cykelns Dag säkerhet som tema, och därför vill nu FoG varna allmänheten för de importerade elassisterade cyklarna.

– En stor mängd elassisterade cyklar som inte är kontrollerade eller är reglementsenliga förs in i landet. Det kan innebära livsfara för såväl den enskilde cyklisten som för förbipasserande. Det kan också äventyra hela familjers säkerhet eftersom undermåliga batterier är en stor brandrisk, säger Kaj Vestman, ordförande FoG.

Det är upp till varje importör att kontrollera sina cyklar, men tyvärr slarvas det med kontrollen från importörshåll. Allra farligast är dock när kunden istället direktimporterat cykeln utan mellanhand. Farorna med att köpa en icke kontrollerad eller ej reglementsenlig elassisterad cykel handlar främst om tre saker:

Hastigheten
En elassisterad cykel får max framföras i 6 kilometer i timmen utan pedaltramp och motorn ska kopplas ur då cykeln framförs fortare än 25 kilometer i timmen. Icke-kontrollerade cyklar får ofta elassistans trots att cykeln går fortare än 25 kilometer i timmen. De höga hastigheterna innebär stora påfrestningar på cykeln. Det är därför av
största vikt att ram, gaffel, styre och styrstam är dimensionerade att klara av de extra påfrestningarna som cykeln måste tåla. Gör de inte det kan det i värsta fall leda till ett gaffel- eller rambrott.

Batterierna
Undermåliga batterier som inte håller kraven för ett nordiskt klimat kan också utgöra en brand- eller explosionsrisk i samband med användning av icke godkända laddningsaggregat vid laddning.

Elektroniken

Om den elassisterade cykeln inte är kontrollerad eller är reglementsenlig med avseende på EMC-kraven finns en risk för att cykelns elektronik stör eller i värsta fall slår ut pacemakers, hörapparater eller annan känslig elektronisk utrustning som cykeln passerar med det elektriska systemet i drift. För att inte råka illa ut ska man som konsument köpa en elassisterad cykel som är kontrollerad enligt europastandard (EN15194:2011) och som följer Transportstyrelsens författningssamling för fordon.

– Det är en tuff standard vilket innebär att varje cykelmodell måste kontrolleras i certifierade labb. I butikerna pryds sedan cyklarna med en dekal som förklarar att cykeln är godkänd och säker. Till kontrollerade cyklar ska det även följa med en bruksanvisning på svenska, säger Claes Alstermark på Cycleurope och fortsätter,

– Det är viktigt att betona att köp av en elassisterad cykel innebär ett större ansvar för den enskilde individen, skötsel är alltså A och O. Dessutom tål certifierade cyklar fler laddningar och har därför en längre livslängd.

För mer information, kontakta:
Kaj Vestman, Ordförande FoG, tel: 070-339 03 94, www.fog.se
Claes Alstermark, Cycleeurope, tel: 070-671 76 96

No Comments Yet.

Leave a comment